JOHAN IVARSON
Fastighetsförvaltare & Delägare

Tel.: 033-348 50 81
johan@vastporten.se

DANIEL MIJATOVIC
Fastighetsförvaltare & Delägare

Tel.: 033-348 50 80
daniel@vastporten.se