Teknisk förvaltning i Borås

Genom vår tekniska förvaltning får du hjälp med allt som rör fastighetsförvaltning och styrelsestöd. Vi hjälper dig upprätthålla trivsel och trygghet liksom fastighetsobjektets alla avsedda funktioner. Tillsammans med dig kan vi också förlänga fastighetsobjektets livslängd och se till så att skador av olika slag undviks eller minimeras.

Hos oss är varje kund unik och vårt mål är att alla ska få förstklassig teknisk förvaltning utifrån deras egna förväntningar och behov. Vårt helhetstänk är både värdefullt och unikt och hjälper oss leverera dig just den lösning som du eftersöker i samma stund som du behöver den.

Skräddarsytt för ditt behov

Från oss på Västporten erbjuds helhetslösningar åt samtliga fastighetsägare som skulle vilja slippa delar av förvaltningsarbetet eller kunna släppa det helt.

Alla våra samarbeten inleds genom en nära dialog med dig där du ges möjlighet att beskriva mer kring vad ni som styrelse eller du som fastighetsägare önskar hjälp med. Utifrån framkomna önskemål lägger vi sedan fram ett förslag på en beständig lösning som matchar och som ger dig de största ekonomiska fördelarna. Givetvis kommer vi också kunna hjälpa dig med att sortera bland andra leverantörer för att säkerställa att åtgärderna och erbjudandena är optimalt anpassade för just din fastighet.

För din trygghet arbetar vi alltid med full transparens och du kan när du vill följa vårt löpande arbete och ta del av dokument och annat material. Vi kommer också att erbjuda dig kontinuerlig uppföljning och skulle du behöva anpassa arbetet, vårt avtal eller funderar du över tilläggsjobb så kontakta bara någon av våra förvaltare så ordnar vi det.

Tjänster inom teknisk förvaltning

  • Underhållsplanering

Vi hjälper dig med att ta fram och revidera underhållsplaner som inkluderar anpassade budgetunderlag rörande den ekonomiska förvaltningen. Genom kostnadseffektiv projektledning och upphandling ser vi också till så att du klarar av att följa underhållsplanen.

  • Underhåll

Vi projektleder och kvalitetssäkrar dina större sidoentreprenader liksom planerade kommande underhållsarbeten.

  • Fastighetsförbättringar

Skulle du vilja förbättra din fastighet på något vis? Vi på Västporten hjälper dig utreda och ta fram behovsanalyser för både drift- och energioptimering liksom lämplig fastighetsutveckling.

  • Styrelsestöd

Skulle det vara skönt att slippa lägga tid på styrelserelaterade frågor? Med vår expertis har vi möjlighet till att ta din plats vid styrelsemöten och sammanställa förvaltningsrapporter för att löpande utveckla din fastighet.

  • Myndighetskontakter

Tycker du liksom många andra att det kan kännas besvärligt och komplicerat att kontakta försäkringsbolag, myndigheter och kommuner? Även då kan vi på Västporten finnas där för dig. Givetvis kan du också kontakta oss bara för att få råd eller svar på frågor du har rörande kontakten.

  • Jour och felanmälan

På Västporten värnar vi om vår personliga kotakt till varje kund och håller oss alltid tillgängliga så att du snabbt kan få service och svar då du behöver det. Vi levererar fullgod kundtjänst för felanmälan och jour och vill du följa upp felanmälningarna så har du full tillgång till statistik och andra dokument.