VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder helhetslösningar åt dig som fastighetsägare där vi har det totala ansvaret över dina fastigheter. Det innebär att vi kan ta hand om alltihopa, eller vissa delar, vilket som passar dig som fastighetsägare bäst.

Nedan ser ni exempel på några av de tjänster som vi kan erbjuda

 • Allmän tillsyn, skötsel och rondering
 • Fastighetsskötsel inre och yttre
 • Lokalvård
 • Teknisk förvaltning
 • Ekonomisk förvaltning
 • Felanmälan
 • Reparationer och underhåll
 • Uthyrning av lägenheter åt uppdragsgivare
 • Snö- och halkbekämpning
 • Grus/flis-upptagning
 • Fönsterputsning
 • Besiktningar
 • Övervaka kundens leverantörs och serviceavtal
 • Jourtjänst

Övriga tjänster

Du som fastighetsägare kan givetvis också välja att enbart låta oss ansvara för vissa bitar av den tekniska förvaltningen. Vi skräddarsyr förvaltning utifrån vad just ert företag eller fastighet har för behov. Oavsett vilken typ av lösning du väljer arbetar vi med styrning mot de mål som du som fastighetsägare och vi tillsammans har satt upp gällande värdetillväxt, användarnytta och avkastning.

Västporten är ett företag som har startats av två unga killar som har tröttnat på hur gammal och omodern dagens fastighetsförvaltning är. Vi vill därför modernisera, effektivisera och se till i alla lägen underlätta för våra fastighetsägare. Johan och Daniel har under åren byggt upp ett brett kontaktnät och har stor erfarenhet från fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, vilket medför att vi arbetar både effektivt och kostnadsmedvetet. Vi har även ett helhetstänkande som är otroligt
värdefullt när man arbeta med fastigheter.