Fastighetsskötsel i Borås

Med oss på Västporten kan du vara säker på att både inne- och utemiljö hålls gemytlig och trevlig samt att allt fungerar precis så som det ska.

Söker du en fastighetsförvaltare med lång erfarenhet och effektiva insatser som arbetar hårt för kvalitetsstark skötsel så kontakta oss. Vi erbjuder samtliga kunder en skräddarsydd fastighetsförvaltning och skötsel utifrån var och ens behov för att frambringa användarnytta, värdetillväxt och avkastning åt dig och din fastighet.

Så levererar vi fastighetsskötsel av kvalité

Vi på Västporten är alltid måna om att hålla oss moderna och nytänkande för att ge dig som fastighetsägare de rätta redskapen till en ännu enklare vardag. Oss kan du ringa så fort en fastighetsrelaterad fråga dyker upp och vi kommer att hjälpa dig lös problemet.

I samarbetets inledande fas utför vi alltid en övergripande genomgång av din fastighet och fångar upp även de minsta detaljerna i skötseln som vi bör känna till. Därefter lägger vi fram våra förslag på vad som skulle kunna behövas och hur det görs på bästa sätt. Du väljer själv mellan helhetslösningar där vi åtar oss det fulla ansvaret eller att låta oss ta över utvalda bitar. Oavsett vilken lösning du fastnar för så kommer vi att ta dig och din fastighet mot era utsatta mål där både användarnytta, värdetillväxt och avkastning väntar.

Västportens tjänster inom fastighetsskötsel

  • Fastighetstillsyn

När du anlitar oss för din fastighetsskötsel kan du vara säker på att din fastighet blir kontrollerad regelbundet så att allt förblir i ett gott skick. Då problem uppstår är vi snabbt på plats och bistår med de felavhjälpande insatser som du behöver.

  • Lokalvård

Rena trapphus och välordnade närmiljöer bjuder in liksom stärker det positiva intycket av din fastighet och vi hjälper dig gärna. Vi ser också till så att fönstren hålls rena och att tvättstuga liksom andra gemensamma utrymmen förblir i toppskick.

  • Trädgårdsskötsel

När det kommer till fastighetens gräsmattor och rabatter kan du lita på oss. Vi ser till så att gräsmattorna hålls jämna och fina och att inget ogräs frodas i rabatterna. Efter behov och säsong kan vi även beskära fastighetens träd och klippa häckarna liksom samla ihop löv som faller under hösten.

  • Snöröjning och halkbekämpning

Vintertider innebär en hel del bekymmer för en fastighetsägare men vi underlättar genom att ta över det tyngsta lasset kring snöskottning och halkbekämpning. Vi ser till så att entréer och gångvägar liksom parkeringar och infarter i anslutning till fastigheten hålls fria från snö och skottar tak för att undanröja rasrisken. Genom sandning håller vi också gångytorna halkfria och när våren kommer smygande kommer vi tillbaka för att röja upp och forsla bort sanden igen.

  • Service och mindre snickeriarbeten

Då föreningen söker hjälp med något mindre snickeriarbete finns vi här för dig och givetvis rycker vi gärna också in om någon enskild boende behöver hjälp med enklare insatser.

  • Jour och felanmälan

Det mesta sker när man minst anar det, men vi på Västporten finns alltid nära tillhands för att du snabbt ska få rätt sorts hjälp och service då du behöver det. Vi levererar fullgod kundtjänst för felanmälan dygnet runt och rycker ut snabbt för att lösa problemen åt dig.

  • Markarbeten

Vill du lyfta närmiljön genom att exempelvis anlägga en grillplats eller annan mötespunkt för de boende så hjälper vi till. För arbeten som vi inte klarar av själva har vi ett brett nätverk av underleverantörer att ta hjälp utav.