Ekonomisk förvaltning i Borås

Skulle du vilja ha hjälp med bokföring eller bokslutsarbete så är vi på Västporten redo att anta uppdraget. Genom kunnig rådgivning lotsar vi dig rätt i samband med dina låneförhandlingar, projektkalkylering och annan aktuell finansiell planering.

Vi vet hur man behandlar det löpande arbetet kring ekonomi på ett effektivt och smart sätt för att ge dig både tid och pengar över till annat. Med oss som din förvaltare kan du alltid känna dig trygg och få tillgång till skräddarsydd hjälp i tid då du behöver det.

Västporten – För dina ekonomiska behov

Inledningsvis börjar vi alltid med att sammanställa behoven som finns i en arbetslista som sedan används likt ett ramverk för de arbetsmoment som sedan kommer att ingå i vårt avtal. Vi tar sedan också fram förslag på hur du skulle kunna få en så bra kontroll som möjligt över ekonomin, men med minsta möjliga arbetsinsatser från din sida.

Trygghet genom full insyn

Givetvis arbetar vi på Västporten med full transparens så att du som kund ska kunna följa med i vårt arbete och ta del av dokumentationer och annat material. Vi är också noga med kontinuerlig uppföljning. Skulle du behöva anpassa arbetet, avtalet eller funderar du över tilläggsjobb under avtalets fortlöpande så kontaktar du bara någon av våra förvaltare så ser vi till att lösa det.

Våra tjänster inom ekonomisk förvaltning

  • Bokföring

Skulle du vilja ha mer tid över till annat så låt oss hantera dina bokföringsuppgifter inkluderandes bokning, arkivering och löpande kontering. Vi kan också ta oss an inbetalningar, kundfakturor, utbetalningar, betalningspåminnelser, leverantörsfakturor och hantering av kronofogdeärenden.

  • Årsbokslut

Vid behov tar vi på Västporten mer än gärna fram ett fulländat bokslut för dig att lämna till din revisor.

  • Medlems-/lägenhetsförteckning och avisering

På din förfrågan kan vi ta hand om dina medlems-, lägenhets- och fastighetsregister liksom rå om alla utskick som ska göras. Är du sedan också trött på arbetet kring aviseringen så tar vi även över ansvaret för att skicka ut dina avier och följer upp medlemsavgifter m.m.

  • Ekonomisk rapportering

Lämna över underlaget för dina ekonomiska rapporter till oss så sammanställer vi månads-, kvartals- och årsrapporter åt dig, både för balans, kassaflöde och resultat.

  • Redovisning och behandling av avgifter och skatter

Momsredovisning, f-skatt och fastighetstaxering samt inkomst- och arbetsgivardeklarationer. Vi hjälper dig i samtliga ärenden och ser till så att alla siffror blir rätt.

  • Kontakt med myndigheter

Vid förfrågningar från skatteverket liksom andra myndigheter med ansvar för finansiella ärenden kan vi föra din talan. Du kan också be om vår hjälp om du behöver stöd kring hanteringen av din statistik.

Tryggt och enkelt

Västporten erbjuder helhetslösningar åt fastighetsägare och skräddarsyr förvaltningen för unik och matchande hjälp när du behöver den. Givetvis är du alltid välkomna att höra av dig till oss om du har några frågor av finansiell karaktär eller behöver råd och stöd kring juridik eller din fastighetsrelaterade ekonomi.

Genom att anlita oss för ekonomisk förvaltning får du tid och pengar över till annat.